vrijdag 10 februari 2012

Renovatie Gentse Boekentoren duurt vier jaar.

de boekentorenDe Universiteitsbibliotheek van de UGent en het voormalig Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde (HIKO) vormen het grootste bewaard gebleven meesterwerk van Henry van de Velde. Op 1 maart 2012 vat de eerste fase van de restauratie aan. Eén van de grote uitdagingen van de restauratie zijn de betonnen gevels. Vooral het betonrot baart veel zorgen. Bij de restauratie zal de betonhuid over enkele centimeters worden verwijderd door middel van waterstralen onder hoge druk waarna een nieuwe betonhuid wordt aangestort.

De belangrijkste zichtbare ingrepen situeren zich in het vroegere museum van het HIKO (huidig PC-knooppunt) dat wordt uitgebreid met een ondergrondse verdieping en een mezzanine om een maximaal aantal werkplekken te creëren. Hier komt ook een nieuwe trapzaal, een doorsteek naar de bibliotheek en een nieuwe toegang tot het complex zonder trappen, waardoor niet geraakt moet worden aan de bestaande ingangen ten behoeve van mindervaliden. De bouw van het ondergronds boekendepot onder de binnenkoer is de voornaamste toevoeging. Dit is een duurzame oplossing voor de opslag van de boeken en de werking van de Universiteitsbibliotheek tijdens de restauratiewerken. Het biedt ook een garantie voor latere uitbreidingsmogelijkheden.
Na het voeren van de procedure ‘Open Oproep’ van de Vlaams Bouwmeester (Europese architectuurwedstrijd), gunde het Bestuurscollege de studieopdracht aan het ontwerpteam onder leiding van Robbrecht en Daem. De opdracht bestond in het actualiseren van het gebouw met respect voor de authenticiteit en de kwaliteit van het monument. Na de restauratie moet het gebouw beantwoorden aan alle relevante wettelijke bepalingen, aan de hedendaagse comforteisen en aan de eisen voor de bewaring van erfgoedmateriaal. Het ontwerpteam deed een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek en stelde een masterplan op voor de restauratie van het hele complex. Die restauratie wordt in vijf fasen gepland:
Fase1 behelst de grondwerken, het bouwen van het ondergrondse depot en de ruwbouw voor het pc-knooppunt. Dat duurt tot eind 2013. Het ondergrondse depot zal drie verdiepingen tellen.

Fase 2 vat aan begin 2013 en omvat het werk aan de gevels en daken. De hele bibliotheek verhuist tussen maart en juni 2014 naar het ondergrondse depot. 'Als je alle boeken rug-aan-rug naast elkaar zet, heb je een lengte van 41 kilometer. Een speciaal team is alle boeken aan het reinigen en aan het inpakken.'

Tijdens fase 3, van 2014 tot 2016, gebeurt de restauratie van de toren en de leeszalen. De kostprijs voor de drie fasen bedraagt 27 miljoen euro. Er wordt gerekend op 11 miljoen subsidies.
Voor Fase 4, restauratie interieurs westvleugel (HIKO) en Fase 5, restauratie interieurs oostvleugel (back-offices), is er nog geen geld voorzien in het investeringsprogramma.

woensdag 8 februari 2012

Ledebergse karnaval, het paradepaardje van het Gentse karnavalgebeuren, viert zijn 27ste editie.

“Veuruit ! Achteruit” is dit jaar een overkoepelend thema dat ook weer verschillende ladingen dekt. Ten eerste willen de karnavalisten een link leggen naar de economische toestand. We weten allemaal dat we er het afgelopen jaar economisch niet echt op “veuruit” gegaan zijn en dat er sociaal ook een paar stappen “achteruit” gezet zijn. “Veuruit ! Achteruit !” verwijst ook naar het mobiliteitsprobleem, waar we ook in Ledeberg mee geconfronteerd worden. Het filegebeuren op invalswegen en het druk verkeer in de smalle binnenstraten hebben soms ook Ledeberg in hun macht. Hierdoor kom je soms nog nauwelijks “veuruit” of “achteruit”.

Het jaarthema wil ook wel de verbinding leggen naar de veel te lang aanslepende renovatie van het Dienstencentrum op het Ledebergplein. In dit dossier is er sedert 2008 nauwelijks enige “veuruitgang” te bespeuren. Hierdoor zit het Ledebergse verenigingsleven nu al meer dan 4 jaar zonder geschikte evenementenzaal en dienen er hoge huurgelden te worden betaald voor nog beschikbare kleinere accommodatie op de deelgemeente zelf en waardoor de kastoestand achteruit gaat.

Tenslotte wil het karnavalthema 2012 ook in eigen boezem kijken. Karnaval Ledeberg ging er het afgelopen jaar ook niet echt op veuruit. In het najaar 2011 verdween met “Leute en Plezier” één van de oudste Ledebergse karnavalverenigingen en de aflossing door de (jonge) wacht staat nog niet meteen op het programma. Dit ondanks het feit dat er veel jonge gezinnen op Ledeberg zijn komen wonen. Het vrijetijdspatroon van de mensen is echter in die mate veranderd dat men liever “at random” deelneemt aan welbepaalde activiteiten. Men bindt zich minder aan verenigingen of engageert zich weinig voor sociale evenementen die een langdurige inzet vergen. Het “socializeren” speelt zich vaak achter een pc af via sociale media zoals Facebook.

Toch geeft Karnaval Ledeberg de moed niet op omdat het Ledebergse karnaval met al zijn activiteiten een belangrijke speler blijft binnen het sociale leven in onze deelgemeente. Bij heel het karnavalgebeuren blijven naast het plezierelement, vooral het sociale aspect en de gemeenschapsvorming belangrijk. In die zin biedt de 2de en grotere Kinderkarnavalparade op vrijdag misschien een wissel naar de toekomst. We mogen vooral niet vergeten dat de Ledebergse karnavalist op karnaval juist zijn ware (kritische) gezicht toont door een masker op te zetten….

Het Organisatiecomité wil dit jaar een spaarproject op poten zetten om ook op Ledeberg een “Lichtfestivalleke” te organiseren. Het comité is tot de conclusie gekomen dat de gevel van het dienstencentrum van Ledeberg (het oud Gemeentehuis) uitstekend geschikt zou zijn om een lichtprojectie op uit te voeren. Aangezien de officiële opening van het gerenoveerde dienstencentrum waarschijnlijk zal samen vallen met de 50ste verjaardag van Karnaval Ledeberg vormt dit een unieke kans waarvoor nog een aantal jaren kan gespaard worden. Zo’n 15 minuten voor de aanvang van de stoet zullen daarvoor langs het parcours achteruitrijlichten te koop worden aangeboden.

JUBILEUM : 20ste Plateaushow op vrijdag

Op vrijdagavond 2 maart staat om 20 uur de twintigste opeenvolgende Plateaushow van de Ledebergse karnavalisten op het programma. Wat in 1993 een aarzelende start kende is uitgegroeid tot een vaste waarde in het Ledebergse karnavalprogramma. Op de Plateaushow zetten verschillende Ledebergse karnavalverenigingen hun beste showbeentje voor en brengen ze een bonte mengeling van humoristische, karnavaleske nummers. Voor het 5de jaar op rij is ook het Männerballet “Die Biebricher Waden” (uit Wiesbaden) te gast. Kaarten kosten 6 EUR en zijn verkrijgbaar op het secretariaat (09 231 60 26) en in Café Breughel.

Kinderkarnavalparade en Seniorendansnamiddag

De 2 nieuwigheden die vorig jaar geïntroduceerd kennen een vervolg in 2012

 • de Kinderkarnavalparade op vrijdagnamiddag 2 maart i.s.m. De Brede School Ledeberg en de Ledebergse basisscholen.
  Nadat vorig kaar de 2de en de 3de kleuterklassen meevierden, sluiten nu ook alle 1ste en 2de leerjaren aan. Wat het totaal op zo’n 400 kinderen brengt.
  Vertrek om 14:00u op het Ledebergplein
  Parcours : Ledebergplein – Zuidstraat – Langestraat (rechts) – Moriaanstraat (links) – Weidestraat (links) – Walstraat – Stop Seniorencentrum De Vijvers – Walstraat – Veldwijkstraat (links) – Vandenheckestraat (rechts) – Zuidstraat – Ledebergplein

 • de Seniorendansnamiddag op zondag 4 maart om 14:30u met optreden van Ronny Marino en Ritchie Paris.
  Parochiale Zaal Ledebergplein
  Toegang gratis

Wat de werking naar senioren betreft blijven succesnummers als de Seniorenkarnavalshow in Seniorencentrum De Vijvers (op vrijdag 24 februari) en een vijfde opeenvolgende deelname aan de stoet door bewoners van het seniorencentrum, met eigen praalwagen, ook behouden.

Karnavalstoet

De grootste karnavalstoet van de Gentse regio op zaterdag 3 maart om 15:00u blijft natuurlijk de hoofdbrok vormen van de Ledebergse karnavalviering.

Eigen Ledebergse karnavalverenigingen, een aantal gastgroepen en diverse muziekgroepen zullen weer een bont en feestelijk lint door de deelgemeente trekken.

Het accent blijft in Ledeberg zeker liggen op de eigen wagenbouw. De Ledebergse verenigingen bouwen zelf en kopen geen wagens over van verenigingen uit andere gemeenten. Door de stoet voor het grootste deel met eigen gebouwde wagens te vullen blijft het Ledebergse karnaval uniek voor de Gentse regio. Dit jaar werden de wagens voor het eerst gebouwd in de nieuwe wagenbouwhal aan de Industrieweg in Wondelgem die door het stadsbestuur ter beschikking wordt gesteld.

Gevuld programma

De Verklede Kroegentochten op zaterdag, de Veuruit-Achteruit-spelen voor karnavalisten, de Boterworp, de Fakkeltocht, de Popverbranding met vuurwerk op zondag, en de Rondgang van de Travo’s op maandag, zijn de ingrediënten die het Ledebergse karnavalrecept vervolledigen.
Het Ledebergse karnavalgebeuren wordt aangevoerd door Prinses Wendy, onder de vleugels van keizer Christof I en keizerin Simonneke I.


Muzikale inbreng tijdens de stoet

Traditioneel besteedt Karnaval Ledeberg veel aandacht aan de muziek in de stoet.

 • Mochito Sambaband - Koksijde
 • Showkorps Adventure – Oostende
 • The Real Friends 2000 – Gent
 • Koninklijke Harmonie Herdersem
 • Bateristas - Zedelgem

Kermis op het Ledebergplein

Tijdens het karnavalweekend staan rond het Ledebergplein opnieuw diverse foorattracties opgesteld.
Programma-overzicht

Vrijdag 24 februari 2012

14:30u
SENIORENKARNAVALSHOW
met optreden van Ledebergse karnavalgroepen

Centrum voor senioren “De Vijvers” Ledeberg
Gratis toegang !!!

Vrijdag 2 maart 2012

14:00u
2de KINDERKARNAVALPARADE EN KINDERNAMIDDAG Karnaval Ledeberg (i.s.m. De Brede School Ledeberg)

Centrum Ledeberg

20u
20ste PLATEAUSHOW (Jubileumeditie) met Ledebergse karnavalgroepen en met gastoptreden van de Biebricher Waden, een Männerballet uit Wiesbaden (zusterstad van Gent).

Feestzaal Dienstencentrum Gentbrugge – Braemkasteelstraat
Reservatiekaarten (6 EUR) : Langestraat 95 – Ledeberg (09 231 60 26) en Café Breughel, Ledebergplein 18 - Ledeberg


Zaterdag 3 maart 2012

15u
27ste KARNAVALSTOET
Algemeen thema : "Veuruit Achteruit"
met het accent op eigen wagenbouw + deelname van verschillende muziekkorpsen, gast- en animatiegroepen

Start Ledebergplein. Parcours langs de voornaamste straten van de deelgemeente.

19u
Verklede muzikale KROEGENTOCHT langsheen de deelnemende kroegen

Zondag 4 maart 2012

14.30u
2de SENIORENKARNAVALDANSNAMIDDAG
met optreden van Ronny Marino en Ritchie Paris

Parochiale zaal Ledebergplein
Gratis toegang !!!

15.00u
KARNAVALESKE “VEURUIT ACHTERUIT” : volksspelen voor karnavalisten.
Ledebergplein

19:30u
BOTERWORP
Hundelgemsesteenweg


20u
Feeërieke FAKKELTOCHT

Langestraat - Hovenierstraat – Ledebergplein

20.15u
Feestelijke POPVERBRANDING & VUURWERK

Ledebergplein


Maandag 5 maart 2012

14.30u
RONDGANG der TRAVO’S

Deelnemende kroegen


dinsdag 7 februari 2012

Eindwerk over effecten van omega-3 op ontstekingen wint Prijs voor de Diëtetiek

Om wetenschappelijk onderzoek binnen het domein van de voeding aan te moedigen, reikt Kellogg’s jaarlijks de Prijs voor de Diëtetiek uit aan drie Belgische studenten dieetleer die een uitzonderlijk eindwerk over voeding schreven. Dit jaar gaat de eerste prijs naar Sophie Soëns van de Haute Ecole Provinciale du Hainaut - Condorcet voor haar eindwerk over de positieve effecten van omega-3 vetzuren en hun ontstekingsremmende werking. Het is meteen de eerste maal dat de school de prijs wint. De tweede prijs is voor Elke Van Mol van de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Gent. Zij ontwikkelde een nieuw en flexibel instrument om in slechts enkele muisklikken tot duidelijke voedingsrichtlijnen te komen bij patiënten met kruisallergieën. De derde prijs ten slotte, gaat naar Lien Meyseman, met een protocol voor adolescenten met obesitas en aanhoudende emotionele en gedragsproblemen.

De onderwerpen van de drie laureaten die de Prijs voor de Diëtetiek hebben gewonnen, verschillen dit jaar erg sterk van elkaar. Toch hebben ze een belangrijk kenmerk gemeen, namelijk: innovatie. Alle laureaten zetten ontwikkeling en toekomstgericht denken centraal in hun werk: onderzoek naar de positieve effecten van vetzuren, het ontwikkelen van een tool die zowel diëtisten als patiënten helpt en een protocolontwerp voor jongeren met overgewicht en psychische stoornissen. De thesissen werden dit jaar beoordeeld door een driekoppige onafhankelijke jury, voorgezeten door Marie Josée Mozin. Met haar jarenlange expertise in de voedingsleer en als president van Club Européen des Diététiciens de l‟Enfance (CEDE), zorgde zij voor een belangrijke bijdrage. De andere juryleden waren Katia Cornelis, zelfstandig diëtiste en diabetes educator en Tanja Callewaert, zelfstandig diëtiste werkzaam in een multidisciplinaire praktijk.

Eerste Prijs: Sophie Soëns, Haute Ecole Provinciale du Hainaut Condorcet: “Ondersteuning voor de globale gezondheidsproblemen op vlak van ontsteking: het ontstekingsremmende effect van omega-3 vetzuren”


Omega-3 en in het bijzonder hun ontstekingsremmende werking, blijft een gebied dat nog maar weinig werd onderzocht. In haar werk richtte Sophie zich specifiek op reumatoïde artritis. Voor deze ziekte zijn de gunstige effecten van omega-3 wetenschappelijk bewezen. Echter, te weinig patiënten en artsen zijn zich bewust van hun ontstekingsremmende functie. “Iedereen weet dat omega-3 goed is bij preventie tegen hart- en vaatziekten, maar de belangrijke rol in de behandeling van chronische ziekten die worden gekenmerkt door een onstekingsproces is minder bekend”, legt Sophie uit. “Het potentieel van omega-3 gaat veel verder dan reumatoïde artritis. Omega-3 vetzuren kunnen nuttig zijn bij ziektes zoals Alzheimer, kanker en leeftijdsgebonden maculadegeneratie.” Ten slotte besluit Sophie: “De invloed van voeding op ontsteking beperkt zich trouwens niet tot omega-3. Andere factoren zoals antioxidanten, de zuurtegraad of de glycemische index kunnen een ontsteking ook beïnvloeden. Het is een onuitputtelijk en boeiend onderwerp!”

Tweede Prijs: Elke Van Mol, Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Gent: “Voedingsallergie bij kruisallergie: Een tool voor de praktijk.”

Een voedingsallergie komt voor bij naar schatting 6% van de kinderen en 3% van de volwassenen. In de praktijk gebeurt het vaak dat er op meerdere allergieën tegelijkertijd allergisch wordt gereageerd, men spreekt dan van een kruisallergie. Medicatie biedt geen oplossing voor een voedingsallergie, goed allergiemanagement is dus van cruciaal belang. Elke stelde vast dat er nog geen efficiënt middel bestond voor diëtisten of patiënten om, in het geval van een combinatie van 2 of meer allergieën, tot een voedingsadvies te komen. Daarom ontwikkelde Elke een nieuw en flexibel instrument om met slechts een aantal muisklikken tot duidelijke richtlijnen te komen, gestructureerd volgens de voedingsdriehoek: www.voedingsallergie.com

Elke vertelt: “Tijdens mijn kijkstage kwam ik in contact met een moeder die meerdere voedingsadviezen had meegekregen voor haar acht maanden oude baby met verschillende voedingsallergieën. Het zoeken naar geschikte voedingsmiddelen bleek voor haar een moeilijk, risicovol en tijdrovend werk te zijn. Deze ontmoeting zette me aan tot nadenken. De online tool die ik heb ontwikkeld heeft alleen maar voordelen: diëtisten kunnen door het gebruik van de tool sneller en gemakkelijker voedingsadvies geven bij kruisallergie. Bovendien verhoogt ook de duidelijkheid van het voedingsadvies richting de patiënt.” Met haar gedrevenheid en eindeloze ambitie is Elke erin geslaagd om haar diploma te halen in combinatie met een full time job. In de toekomst wil ze graag haar tool verder verfijnen. “Het opzetten van een multidisciplinaire praktijk in combinatie met een uitdagende job in health & welness blijft mijn grote droom”, aldus Elke.

Derde Prijs: Lien Meyseman, Hogeschool Gent: “Gezond smullen! Protocol voor jongeren met overgewicht of obesitas en aanhoudende emotionele problemen en gedragsproblemen (type3) in Pedagogisch Centrum Wagenschot.”

De derde prijs werd gewonnen door Lien Meyseman die zich boog over het onderwerp jongeren met overgewicht en obesitas in combinatie met bijkomende aanhoudende gedragsproblemen of gedragsstoornissen (type 3) op internaat. In het verleden hebben opvoeders op het internaat enkele stappen ondernomen om de problematiek aan te pakken met informatie over de actieve voedingsdriehoek, het aanbieden van light producten en een start-to-run programma. Deze interventies hadden weinig tot geen effect. De combinatie van overgewicht of obesitas met gedragsstoornissen maakt het extra moeilijk om het gewichtsprobleem aan te pakken. Lien vertelt hierover: “Een bijkomend probleem is dat de jongeren niet gemotiveerd zijn om hun voedingsgewoonten aan te passen. De emotionele problemen en de thuissituatie liggen veelal aan de basis van het gestoorde eetgedrag. Deze factoren maken van de behandeling van de zwaarlijvigheid een extra uitdaging. Ik ontwikkelde daarom een praktisch behandelingsprotocol om dit probleem aan te pakken.” De jury beoordeelde het werk van Lien positief: “Met dit werk kunnen heel wat mensen geholpen worden. Lien heeft gezorgd voor een stimulans en zal zeker verdere veranderingen in gang zetten”, zegt jurylid Katia Cornelis.

Tentoonstelling wintervogels in het Gentse Natuur- en Milieucentrum ‘De Bourgoyen’

Van woensdag 1 februari tot en met zaterdag 31 maart 2012 loopt er een tentoonstelling over wintervogels in het Gentse Natuur- en Milieucentrum ‘De Bourgoyen’. Iedere winter zijn er duizenden vogels te zien in het natuurreservaat, maar waar komen ze vandaan en wat doen ze hier eigenlijk? De Milieudienst van Gent en Natuurpunt Gent slaan de handen in elkaar om bezoekers een mooie tentoonstelling en enkele bijzondere activiteiten aan te bieden. De Bourgoyen-Ossemeersen zijn een belangrijk overwinteringsgebied voor trekvogels. Elk jaar worden overal in Vlaanderen de overwinterende watervogels in de waterrijke gebieden geteld. Zo krijgen we inzicht in de aantallen, de trends en de verspreiding van de vogels tijdens de winter en in de trekperiode. Op de tentoonstelling worden de maatregelen toegelicht die ervoor zorgen dat zoveel vogels hier komen overwinteren. Zes vogelsoorten die trouwe gasten zijn in de Bourgoyen worden uitgebreid in de kijker gezet.Onder het motto ‘Iedereen vogelaar’ wil de tentoonstelling de talrijke wandelaars in het gebied aanzetten om naar vogels te kijken. Wandelaars kunnen gratis een verrekijker en vogelgids lenen in het Natuur- en Milieucentrum ‘De Bourgoyen’ en leren hoe ze ermee aan de slag kunnen gaan. De gratis vogelwijzer met 22 afbeeldingen van overwinterende water- en waadvogels helpt beginnende vogelaars al een heel eind op weg. Nergens in Vlaanderen kunnen bezoekers van zo dichtbij naar overwinteraars uit het hoge Noorden kijken als in de Bourgoyen. En dat op een boogscheut van de drie torens van Gent!Op zondag 19 februari en zondag 18 maart vertellen vogelexperts van Natuurpunt Gent de wandelaars alles over de wintergasten in het gebied. De gidsen staan met hun telescoop klaar op verschillende plaatsen langs het Bourgoyenpad tussen 15 en 17 uur. Schoolgroepen vanaf de derde graad lager onderwijs kunnen een gids aanvragen voor een bezoek aan de tentoonstelling gecombineerd met een wintervogelwandeling bij de Milieudienst van de Stad Gent. Andere groepen kunnen een gids voor een wintergastenwandeling aanvragen bij Natuurpunt Gent.Praktisch

De tentoonstelling loopt van woensdag 1 februari 2012 tot en met zaterdag 31 maart 2012 en is volledig gratis te bezoeken in het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen, Driepikkelstraat 32, 9030 Gent. Het centrum is op weekdagen open van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur en op zaterdag, zondag en op feestdagen van 14.30 tot 18.30 uur.De natuur- en milieubibliotheek is tijdens de week elke voormiddag open van 9 tot 12 uur en op woensdag van 14 tot 16 uur. Met het bibpasje van de Stad Gent kan gratis een vogelgids ontleend worden. Een verrekijker kan gratis ontleend worden met een elektronische identiteitskaart. Met Natuurpunt Gent vogels spotten door een telescoop op het Bourgoyenpad kan op zondag 19 februari 2012 en 18 maart 2012, van 15 tot 17 uur.

maandag 6 februari 2012

Schaatsen voorlopig nog verboden in Gent

Ondanks de aanhoudende koude is het ijs op de Blaarmeersen en de Watersportbaan nog altijd niet dik genoeg om te schaatsen. Het is dus voorlopig nog verboden om te schaatsen in Gent. Op andere plaatsen in Gent is schaatsen sowieso verboden. Er mag enkel geschaatst worden op de Blaarmeersen en de Watersportbaan als het ijs voldoende dik is en de toelating van de burgemeester duidelijk zichtbaar is geafficheerd. Sinds zaterdag 4 februari 2012 meet de Gentse brandweer dagelijks de dikte van het ijs. Dat moet 12 cm dik zijn om schaatsen toe te laten op de Watersportbaan en 15 cm op de Blaarmeersen. Maandag 6 februari 2012 is er op die plaatsen nog maar respectievelijk 4 en 5 cm ijs gemeten. Er zijn ook nog erg veel zwakkere en zelfs open plekken. Het is dus nog veel te gevaarlijk om schaatsen toe te laten.

Zodra het ijs veilig kan worden betreden, zal de burgemeester zijn toestemming geven om te schaatsen. Dat zal dan duidelijk zichtbaar geafficheerd worden op de plaats waar nu de verbodsborden staan. Schaatsfanaten kunnen bellen naar Gentinfo, tel. 09 210 10 10 (van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur) om te weten of de ijslaag voldoende dik is.

zaterdag 4 februari 2012

La Forza del Destino: één opera, twéé versies

De originele Sint-Petersburgversie van La Forza del Destino van Giuseppe Verdi verschilt op vele vlakken van de latere Milanese versie. De ouverture is volledig anders. Het voorspel begint weliswaar met het beroemde Leitmotiv maar gaat dan over in de donkere, harde muziek van de finale; een scène waarin Alvaro de hele mensheid vervloekt. In de Milanese versie eindigt de opera in een religieuze apotheose. Heel wat aria’s en duetten zijn in de muzikale details zeer verschillend van de latere versies en zijn eerder gecomponeerd in de stijl van de vroege Verdi’s als Rigoletto, La Traviata en Il Trovatore. Het derde bedrijf verschilt danig. Het grote duet tussen Alvaro en Don Carlo staat op het einde van het bedrijf. Beide personages duelleren met mekaar waarbij Alvaro Don Carlo ernstig verwond en hem voor dood achterlaat. Hierna eindigt het bedrijf met een extra aria en cabaletta die vocaal technisch uiterst moeilijk zijn, wat ook de reden was waarom ze in de latere versies geschrapt werden. In het vierde bedrijf, als Alvaro en Leonora mekaar terugvinden, kent de opera een volledig ander libretto en andere partituur dan de latere versie. De klassieker La Forza del Destino van Giuseppe Verdi wordt een dubbele primeur voor ons land. Voor het eerst wordt in België de originele Sint-Peterburgversie van La Forza del Destino uitgevoerd in een regie van de Duitse topregisseur Michael Thalheimer die hiermee zijn Belgisch debuut maakt.

Verdi’s meesterwerk La Forza del Destino vertelt op passionele wijze het verhaal van verweesde mensen die losgerukt worden uit hun oude vertrouwde omgeving. Ze moeten in een nieuwe en veranderende wereld op zoek naar zichzelf en de ander, maar stoten voortdurend op een vreemde, duistere kracht die alles in haar greep lijkt te houden… De macht van het noodlot. La Forza del Destino is één van Verdi’s meest duistere werken. De oorspronkelijke versie van deze opera ging in 1862 in Sint-Peterburg in première, kende veel bijval, maar bleef de componist jarenlang achtervolgen. Hij bracht talrijke veranderingen aan die leidden tot een soort standaard-versie die in 1869 in de Scala van Milaan werd opgevoerd. Nochtans vertonen de Sint Peterburgse originele partituur en libretto in hun dramaturgie een kwaliteit die hoogst modern aandoet. Verdi heeft daar, meer dan elders, de klassieke eenheid van het verhaal opgeofferd om een krachtig beeld te schetsen van een wereld aan de vooravond van de ondergang.

La Forza del Destino begint als een klassiek verhaal, met echo's van het begin van Shakespeare's Othello of Mozarts Don Giovanni. Hier is het de Spaanse markies van Calatrava die zijn dochter Leonora verbiedt zich in te laten met de mesties Alvaro, een in gevangschap geboren zoon van de Spaanse vicekoning van Peru en een Incaprinses. Deze onreine met gemengd bloed zou een smet kunnen werpen op het nobele geslacht van de oude Spaanse adel. Wanneer Alvaro zijn geliefde tracht te ontvoeren wordt hij in extremis door de vader tegengehouden. Tot een duel komt het net niet, maar een pistool dat ongelukkig afgaat, treft de vader dodelijk. Met zijn laatste ademstoot vervloekt hij zijn dochter. En dan spat de rechtlijnigheid van het verhaal uit elkaar en worden we van Spanje naar Italië en terug gevoerd en loopt de tocht langs herbergen, kloosters, slagvelden en legerkampen waar het wriemelt van het volk. Voor Leonora en haar geliefde die worden opgejaagd door broer Don Carlo, wordt het leven één grote vlucht en zoektocht naar elkaar en naar zekerheid. Maar Carlo’' obsessieve bezetenheid door het eergevoel en zijn bijna waanzinnige wraakzucht maken het onmogelijk dat de geliefden terug tot elkaar komen. Leonora neemt haar toevlucht in een zelfgekozen kluizenaarsbestaan bij de monniken, Alvaro begeeft zich met een ware doodsverachting in een strijd op het Europese vasteland.

Aan de basis van Verdi's libretto, met Franscesco Maria Piave als librettist, ligt een stuk van de Spaanse auteur Don Angel Saavedra, Hertog van Rivas, uit 1835, een klassieker uit de Spaanse Zwarte Romantiek. Verdi's intresse voor de Romantiek in het algemeen, met Victor Hugo als geliefkoosd auteur, en de Spaanse in het bijzonder blijkt al uit de keuze voor zijn opera's Ernani, Rigoletto, Il Trovatore en Simon Boccanegra. Verdi vond in dit theater met zijn bonte mengeling van volkse en verheven elementen, van tragische en komische scènes, van vreesaanjagendheid en liefelijkheid een krachtige inspiratiebron voor zijn composities.

De oorspronkelijke versie van La Forza del Destino uit 1862, die de Vlaamse Opera nu brengt, wijkt op een aantal plaatsen af van de standaardversie uit 1869. De opera opent niet met de latere ouverture die als orkeststuk beroemd werd. Hier worden de centrale thema's samengebald in een kort voorspel dat naadloos in de actie overgaat. Daarnaast staat ook de kampscène niet aan het einde, maar in het midden van het derde bedrijf. Er is bovendien een extra aria voor Alvaro. Maar het opvallendste onderscheid is wellicht het slot van de opera. De verzoening die in de latere versies wordt gerealiseerd in het geloof, vindt hier niet plaats. Met een radicaal cynisme en hardheid gaan de personages hun ondergang tegemoet. Zoals in het theaterstuk wordt Leonora niet achter, maar op de scène gedood door haar broer. En de geliefde Alvaro vervloekt aan het einde het ganse mensenras alvorens zich in een bergkloof te storten. Hier helpt geen bidden meer.

Het vaak gehoorde verwijt dat het stuk en de partituur eenheid missen, gaat voorbij aan het feit dat dit werk precies zijn bijzondere en moderne karakter ontleent aan een dramaturgie die als het ware uiteenspat. Vertrekkend vanuit een vrij klassieke operascène, beschrijft Verdi stap voor stap een veelheid aan werelden. De aristocratie, de nieuwe wereld van de jonge anti-helden, de wereld van de religieuzen, die van het vertier en die van het slagveld, krijgen allen gestalte in een karakteristieke muzikale taal. Deze verscheidenheid geeft samen met het episodische karakter van het verhaal aan de opera een caleidoscopische perspectief dat erg aan Shakespeare doet denken. Het naast elkaar plaatsen van frivoliteit en religiositeit, van doordringend tromgeroffel en indringende cantilenes, van opera en operette geeft ook aan de compositie een modern karakter dat doet denken aan de montage en collagetechnieken uit de avant-gardekunst. De liefde, de haat, de religie, het oorlogsgeweld, de vriendschap, de sociale ellende, het plezier en vermaak worden bijna gelijkmatig over het geheel van het werk verdeeld. Tragedie, komedie, ideeënopera, gevoelsmuziek en tafereelschildering worden door elkaar geweven en maken van La Forza del Destino een ware, bittere revue van het menselijke leven.

De regie van deze bijzondere en relatief zelden gespeelde versie van La Forza del Destino is in handen van de Duitse regisseur Michael Thalheimer. Hij behoort tot Duitslands meest vooraanstaande en radicaalste theatermakers. Vooral zijn aanpak van het grote, klassieke repertoire dat hij in een bijna minimalistische reductie terugbrengt tot de kern, heeft zijn reputatie als regisseur bepaald. Met de fascinerende Amerikaanse sopraan Catherine Naglestad krijgt de figuur van Leonora een waardige vertolkster. Door haar vocale veelzijdigheid en haar eminent acteertalent schittert zij in de vooraanstaande operahuizen en zal zij ook bij ons de rijkdom van het personage kunnen tonen. Aan haar zijde interpreteren de Russische tenor Mikhail Agafonov die bij de Vlaamse Opera al te zien was als Pinkerton/Madama Butterfly en als Radames/Aida en bariton Vladimir Stoyanov, respectievelijk de rollen van de geliefde, Don Alvaro en de wraakzuchtige broer, Don Carlo. Stoyanov zal deze rol dan net in Parijs gebracht hebben en wel in de Milanese versie. De muzikale leiding van deze productie is in handen van dirigent Alexander Joel die eerder in de Vlaamse Opera furore maakte met zijn transparante en indrukwekkende directie van Verdi's Don Carlos en Richard Strauss' Die Frau ohne Schatten.

La Forza del Destino
Giuseppe Verdi (1813 – 1901)
Opera in vier bedrijven Libretto van Francesco Maria Piave naar het drama Don Alvaro o la fuerza del sino van Angel Perez de Saavedra Creatie Keizerlijk Theater Sint-Petersburg 10 november 1862 Originele Sint-Petersburgversie (eerste opvoering in België van deze versie). Muzikale leiding Alexander Joel Il marchese di Calatrava Jaco Huijpen.
Symfonisch Orkest van de Vlaamse Opera Koor van de Vlaamse Opera
VLAAMSE OPERA ANTWERPEN 9, 12*, 15, 18, 21, 23 februari – 19.30 uur/*15 uur
VLAAMSE OPERA GENT 2, 4*, 7°, 10 maart – 19.30 uur/*15 uur
KAARTEN: €10 - €95 | 0032 (0) 70.22.02.02 | www.vlaamseopera.be

vrijdag 3 februari 2012

Vlaanderen: 5 cm sneeuw en 4.000 kilometer file

Een stevige sneeuwbui trok deze namiddag over Vlaanderen. De ellende begon in Nederland, maar daar hadden ze minder last: de sneeuw trok nog voor de avondspits het land door. Daardoor bleef de lengte van de files beperkt tot 725 km. De grote problemen kwamen er door een aantal verkeersongevallen tijdens de avondspits en problemen met het treinverkeer rond de centrale stations van Amsterdam en Utrecht.

Op de Belgische wegen stond dan weer 1.275 kilometer file. Volgens navigatiespecialist TomTom liep de stilstand op de weg zelfs op tot meer dan 4.000 kilometer als ook de secundaire wegen worden meegeteld. TomTom spreekt van een file wanneer het verkeer langzamer gaat rijden of stilstaat. In en rond Brussel was de situatie het ergst met ruim 700 kilometer file. Ook in Antwerpen was het aanschuiven over meer dan 500 kilometer file. Met dat verschil dat de situatie in Antwerpen vooral problematisch is op de ring en de gewestwegen, daar waar het verkeer in Brussel ook in de gewone straten vast kwam te zitten.

In heel wat Vlaamse steden heeft de hevige sneeuwval de avondspits grondig in de war gestuurd. Zowel in als rond Gent staat het verkeer helemaal stil. De strooidiensten hadden deze middag alle wegen in en rond Gent voorzien van een dikke laag zout. Vergeefs, blijkt nu. Gent roept daarom zijn burgers op om de stoep voor de voordeur ijsvrij te maken. “Wie zijn stoep niet sneeuw- en ijsvrij houdt, riskeert boetes van 60 tot 250 euro”, aldus schepen Sofie Bracke. “Als iemand op jouw trottoir valt, kan je bovendien aansprakelijk gesteld worden voor de opgelopen schade. Die sneeuwellende is gemakkelijk te vermijden door het sneeuw- en ijsvrij houden van je trottoir. Al beseffen we dat dit niet voor alle Gentenaars zo’n evidente klus is. Stadsgenoten die het sneeuwruimen graag uitbesteden, kunnen daarvoor terecht bij het PWA.”

Wie kan bij PWA terecht: Alle inwoners van Gent, scholen, verenigingen, dekenijen en meerdere inwoners uit één straat of wijk samen.
Kostprijs: 6,20 euro per uur + de verplaatsingskosten van de PWA-werknemer
Aanvragen: Via het centrale nummer van PWA Gent: 09 243 70 53 (secretariaat)